Bid- en Dankdagen

De biddag voor gewas en arbeid wordt gehouden D.V. de tweede woensdag in maart; de dankdag voor gewas en arbeid wordt gehouden D.V. de eerste woensdag in november.
De diensten beginnen om 14.30 uur en 19.30 uur. Bij gastpredikanten kan hiervan worden afgeweken.