CD's van de kerkdiensten

Het is mogelijk van de preken een cd te bestellen.
Aanvragen hiervoor bij: W. Zandbergen, Dovenetel 2, Rijnsburg.
Tel. 071 - 402 85 71