Gemeentevergadering

Minstens tweemaal per jaar wordt een vergadering gehouden waarin de kerkenraad samenkomt met de gemeente; één voor de bespreking van de jaaroverzichten en één voor de verkiezing van ambtsdragers door de belijdende leden (gewoonlijk na de avonddienst op de biddag).