Maatregelen kerkdienst in verband met COVID-19

In verband met de regelgeving van de overheid inzake het COVID-19 virus heeft de kerkenraad besloten zich te voegen naar de aanwijzingen van het RIVM.

Dat betekent dat steeds meer samenkomsten en ontmoetingen die niet noodzakelijk zijn moeten worden vermeden en soms zelfs al worden verboden.

Concreet heeft de kerkenraad het volgende besloten aangaande de kerkdiensten:

  1. De kerkdiensten worden gewoon gehouden onder leiding van de dominee en in het bijzijn van één ouderling, één diaken, de koster en de organist;
  2. Degenen die beschikken over een internetverbinding of kerkradio (en dat is vrijwel ieder lid van de gemeente) zullen naar de voorschriften van het RIVM thuis de kerkdienst moeten volgen. Leden van de gemeente worden geadviseerd in te loggen om de dienst mee te maken via de beeldverbinding.
    De enkeling die niet thuis kan meeluisteren mag naar de kerk komen.
  3. Die enkeling moet op zo groot mogelijke afstand van een andere aanwezige een plaats zoeken. Advies minimaal 5 meter afstand houden.
  4. Leden met een zwakke gezondheid, koorts, griep- of verkoudheidsverschijnselen en/of hoesten, moeten thuis blijven en daar meeluisteren; 
  5. Er zal geen kinderoppas gehouden worden

Aangaande het gemeenteleven:

  1. Alle doordeweekse gemeentelijke bijeenkomsten worden afgelast (catechisaties, verenigingen, commissies).
  2. Pastorale bezoeken, met name aan ouderen en degenen met een zwakke gezondheid worden, worden opgeschort tenzij er van een noodsituatie sprake is.

Deze maatregelen gelden – tenzij het RIVM met aanvullende of gewijzigde richtlijnen komt – tot 6 april.

We moeten in deze onze verantwoordelijkheid nemen, maar tegelijkertijd moeten we het niet van de maatregelen verwachten. Laten onze ogen gericht zijn op de Heere in Wiens handen ons leven ligt. De coronacrisis leert ons dat we broze, sterfelijke mensen zijn, die bovendien geïnfecteerd zijn met het dodelijke virus van de zonde. Laten we samen bidden om Gods bescherming van ons aardse leven, maar bovendien om de redding van onze ziel door het bloed van de Heere Jezus Christus.

Uw kerkenraad