Coronabeleid vanaf zondag 16 januari

Afgelopen vrijdagavond was er weer een persconferentie over de coronasituatie. Deze is nog steeds zorgelijk, maar er is toch weer meer mogelijk. Wat het voor de kerken betekent is nog niet helemaal duidelijk.
Naar aanleiding van het openen van de scholen zijn de catechese en het jeugdwerk  weer opgestart. Voor het overige worden landelijke adviezen afgewacht die begin volgende week beschikbaar komen.

Vanwege het grote belang dat de kerkenraad hecht aan fysiek samenkomen in ons kerkgebouw, zeker met de verantwoordelijkheid die gevoeld wordt ten aanzien van het geestelijk leven in de gemeente, wordt de helft van de gemeente per dienst uitgenodigd. Door zowel de kerkzaal als de grote zaal te gebruiken komen we enigszins tegemoet aan de adviezen die gegeven zijn ten aanzien van groepsgroottes.

Omdat de huidige pandemiesituatie zorgelijk is, blijven we een dringend beroep doen op de verantwoordelijkheid van een ieder om de basismaatregelen in acht te nemen.
Dit betekent:

 • De middagdienst vangt aan om 15.30 uur. Volgende week (23 januari) zal de middagdienst om 16.30 uur aanvangen(ivm een derde dienst in HHK Benjamin). Daarna zullen de middagdiensten weer om 17.00 uur aanvangen.
 • Catechisatie en het kerkelijk jeugdwerk kan op de gebruikelijke tijden plaatsvinden. Wel wijzen we ouders, leiding en jongeren met nadruk op het goed naleven van de basismaatregelen, zodat dit ook veilig kan.
 • Komende week zal een nieuwe afweging gemaakt worden ten aanzien van de JBLK, moedergroep, vrouwenvereniging en mannenvereniging.

Tenslotte benadrukken we de basisregels:

 • Bij klachten zoals verkoudheid, griepverschijnselen of reuk/smaakverlies blijft u thuis.
 • Volg de aanwijzingen op ten aanzien van quarantaine en isolatie in geval van een coronabesmetting bij uzelf of in uw nabijheid.
 • We houden ons aan de anderhalve meter afstand:
  • Volg de aanwijzingen van de koster en ambtsdragers bij het plaats wijzen op. Gezinseenheden van vier personen nemen plaats in een korte bank, gezinseenheden vanaf vier personen in een lange bank. Kerkgangers die alleen, samen of met z’n drieën komen nemen óf plaats in een korte bank óf in een lange bank, waar dit op anderhalve meter kan van de gezinseenheid die daar al zit.
  • Een klein deel van de gemeente zal de dienst op het scherm volgen in de grote zaal, als uitbreiding van de kerkzaal. De groepsindeling wordt zo vormgegeven dat u/jij af en toe aan de beurt bent om de dienst in de zaal te volgen. Kijk goed op het rooster wanneer u/jij aan de beurt bent om naar de kerk te gaan en of u/jij in de kerkzaal of de grote zaal verwacht wordt.
 • Houd u aan de algemene hygiënemaatregelen en blijf uw handen desinfecteren bij binnenkomst.
 • Bij het naar binnen lopen en naar buiten gaan dragen we een mondkapje.