eredienst

Datum

Te lezen tekst

Exodus 38 : 9-20

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 62 : 4(voorzang)
Ps 122 : 1
Ps 119 : 18
Ps 24 : 2, 3 R
Ps 118 : 9 R
Ps 24 : 5 R

 

Exodus 38

 1. Hij maakte ook den voorhof, aan den zuidhoek zuidwaarts; de behangselen tot den voorhof waren van fijn getweernd linnen, van honderd ellen.
 2. Hun twintig pilaren en derzelver twintig voeten, waren van koper; de haken dezer pilaren en hun banden waren van zilver.
 3. En aan den noorderhoek honderd ellen, hun twintig pilaren en derzelver twintig voeten waren van koper; de haken der pilaren en derzelver banden waren van zilver.
 4. En aan den westerhoek waren behangselen van vijftig ellen, hun pilaren tien en derzelver voeten tien; de haken der pilaren en hun banden waren van zilver.
 5. En aan den oosterhoek tegen den opgang waren vijftig ellen.
 6. De behangselen aan deze zijde waren vijftien ellen, derzelver pilaren drie en hun voeten drie.
 7. En aan de andere zijde van de deur des voorhofs, van hier en van daar, waren behangselen van vijftien ellen; hun pilaren drie en derzelver voeten drie.
 8. Al de behangselen des voorhofs waren rondom van fijn getweernd linnen.
 9. De voeten nu der pilaren waren van koper, de haken der pilaren, en hun banden waren van zilver, en het overdeksel hunner hoofden was van zilver, en al de pilaren des voorhofs waren met zilver omtogen.
 10. En het deksel van de poort des voorhofs was van geborduurd werk, van hemelsblauw, en purper, en scharlaken, en fijn getweernd linnen; en twintig ellen was de lengte, en de hoogte in de breedte was vijf ellen, tegenover de behangselen des voorhofs.
 11. En hun vier pilaren en derzelver vier voeten waren van koper, hun haken waren van zilver; ook was het overdeksel hunner hoofden en hun banden van zilver.
 12. En al de pennen des tabernakels en des voorhofs rondom waren van koper.

Thema voor de preek:

'De poort in de voorhof'

 1. Het ontwerp van de poort
 2. De betekenis van de poort
 3. Het gebruik van de poort