eredienst

Datum

Te lezen tekst

Exodus 25 : 10-16

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 126 : 3 (voorzang)
Ps 132 : 5
Ps 25 : 5
Ps 47 : 1, 4 R
Ps 84 : 5, 6 R
Ps 145 : 6 R

Exodus 25

De ark

  1. Zo zullen zij een ark van sittimhout maken; twee ellen en een halve zal haar lengte zijn, en anderhalve el haar breedte, en anderhalve el haar hoogte.
  2. En gij zult ze met louter goud overtrekken, van binnen en van buiten zult gij ze overtrekken; en gij zult op dezelve een gouden krans maken rondom heen.
  3. En giet voor haar vier gouden ringen, en zet die aan haar vier hoeken, alzo dat twee ringen op de ene zijde derzelve zijn, en twee ringen op haar andere zijde.
  4. En maak handbomen van sittimhout, en overtrek ze met goud.
  5. En steek de handbomen in de ringen, die aan de zijde der ark zijn, dat men de ark daarmede drage.
  6. De draagbomen zullen in de ringen der ark zijn; zij zullen er niet uitgetogen worden.
  7. Daarna zult gij in de ark leggen de getuigenis, die Ik u geven zal.

Thema voor de preek:

'De ark: teken en zegel van de gemeenschap met God'

  1. Gods verlangen
  2. Gods gave

Tijdens deze dienst zal het voorbereiding zijn op het dv volgende week te vieren Heilig Avondmaal.
Het formulier vindt u in de bijlage van deze pagina.