Eredienst

Datum

Voorganger

Te lezen tekst

Genesis 42 : 1-11

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 73 : 12 (voorzang)
Ps 32 : 5
Ps 89 : 7
Ps 32 : 3, 4 R
Ps 32 : 1 R
Ps 103 : 2 R

Genesis 42

Jozefs broeders naar Egypte

 1. Toen Jakob zag, dat er koren in Egypte was, zo zeide Jakob tot zijn zonen: Waarom ziet gij op elkander?
 2. Voorts zeide hij: Ziet, ik heb gehoord, dat er koren in Egypte is; trekt daarhenen af, en koopt ons koren van daar, opdat wij leven en niet sterven.
 3. Toen togen Jozefs tien broederen af, om koren uit Egypte te kopen.
 4. Doch Benjamin, Jozefs broeder, zond Jakob niet met zijn broederen; want hij zeide: Opdat hem niet misschien het verderf ontmoete!
 5. Alzo kwamen Israels zonen om te kopen onder degenen, die daar kwamen; want de honger was in het land Kanaan.
 6. Jozef nu was regent over dat land; hij verkocht aan al het volk des lands; en Jozefs broederen kwamen, en bogen zich voor hem, met de aangezichten ter aarde.
 7. Als Jozef zijn broederen zag, zo kende hij hen; maar hij hield zich vreemd jegens hen, en sprak hard met hen, en zeide tot hen: Van waar komt gij? En zij zeiden: Uit het land Kanaan; om spijze te kopen.
 8. Jozef dan kende zijn broederen; maar zij kenden hem niet.
 9. Toen gedacht Jozef aan de dromen, die hij van hen gedroomd had; en hij zeide tot hen: Gij zijt verspieders, gij zijt gekomen om te bezichtigen, waar het land bloot is.
 10. En zij zeiden tot hem: Neen, mijn heer! maar uw knechten zijn gekomen, om spijze te kopen.
 11. Wij allen zijn eens mans zonen; wij zijn vroom; uw knechten zijn geen verspieders.

Thema voor de preek:

'De HEERE gaat het door de broers verborgen geheim aan het licht brengen:'

 1. Jozef ervaart met verwondering dat God de droom vervult(6b)
 2. Jozef doet zich tegenover zijn broers voor als 'n vreemde(5-8)
 3. Jozef stelt hen alle tien direct in staat van beschuldiging(9-11)

Collecten:

 1. Kerk
 2. Onderling bijstand en advies
 3. Extra collecte voor de kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?!

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.