Eredienst

Datum

Voorganger

Te lezen tekst

Openbaring 22 : 1-5

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 99 : 2 (voorzang)
Ps 52 : 7
Ps 2 : 7
Ps 68 : 2 R
Ps 42 : 1 R
Ps 73 : 14 R

Openbaring 22

De stroom van levend water

  1. En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit den troon Gods, en des Lams.
  2. In het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde der rivier was de boom des levens, voortbrengende twaalf vruchten, van maand tot maand gevende zijne vrucht; en de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen.
  3. En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn; en de troon Gods en des Lams zal daarin zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen;
  4. En zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofden zijn.
  5. En aldaar zal geen nacht zijn, en zij zullen geen kaars noch licht der zon van node hebben; want de Heere God verlicht hen; en zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid.

Thema voor de preek:

'Als God zijn of God zien'

Collecten:

  1. Kerk
  2. Zending
  3. Rente en aflossing

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?!

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.