Eredienst

Datum

Te lezen tekst

Genesis 15 : 1-6

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 105 : 5 (voorzang)
Ps 3 : 2
Ps 35 : 1
Ps 28 : 5, 6 R
Ps 56 : 6 R
Ps 115 : 5 R

Genesis 15

Belofte aan Abram

 1. Na deze dingen geschiedde het woord des Heeren tot Abram in een gezicht, zeggende: Vrees niet, Abram! Ik ben u een Schild, uw Loon zeer groot.
 2. Toen zeide Abram: Heere, Heere! wat zult Gij mij geven, daar ik zonder kinderen heenga en de bezorger van mijn huis is deze Damaskener Eliëzer?
 3. Voorts zeide Abram: Zie, mij hebt Gij geen zaad gegeven, en zie, de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn!
 4. En ziet, het woord des Heeren was tot hem, zeggende: Deze zal uw erfgenaam niet zijn; maar die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn.
 5. Toen leidde Hij hem uit naar buiten, en zeide: Zie nu op naar den hemel, en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt; en Hij zeide tot hem: Zo zal uw zaad zijn!
 6. En hij geloofde in den Heere; en Hij rekende het hem tot gerechtigheid.

Thema voor de preek:

'God vertroost Abram'

 1. in zijn situatie
 2. door de belofte
 3. met bevel van geloof

Vragen bij de preek:

 1. Is het voor u/jou herkenbaar dat er soms perioden van geloofsvertrouwen zijn en perioden van vrees? Wat zouden oorzaken van vrees kunnen zijn voor u / jou?
 2. Gods Woord spreekt ons altijd aan in onze situatie. Wat betekent dat voor uw/jouw houding als u/jij in de Bijbel leest? En voor uw/jou luisterhouding tijdens de preek?
 3. Bespreek eens met elkaar de volgende uitspraak: "Gods beloften lokken uit tot gebed."

Collecten:

 1. Kerk
 2. Theologische Universiteit
 3. Uitgaansdag ouderen

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.