Eredienst

Datum

Voorganger

Te lezen tekst

Markus 6 : 45-53

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 136 : 3 (voorzang)
Ps 118 : 1
Ps 107 : 13, 14
Ps 66 : 4, 5 R
Ps 77 : 11 R
Ps 48 : 6 R

Markus 6

Jezus wandelt op de zee

 1. En terstond dwong Hij Zijn discipelen in het schip te gaan, en voor henen te varen aan de andere zijde tegen over Bethsaida, terwijl Hij de schare van Zich zou laten.
 2. En als Hij aan dezelve hun afscheid gegeven had, ging Hij op den berg om te bidden.
 3. En als het nu avond was geworden, zo was het schip in het midden van de zee, en Hij was alleen op het land.
 4. En Hij zag, dat zij zich zeer pijnigden, om het schip voort te krijgen; want de wind was hun tegen; en omtrent de vierde wake des nachts, kwam Hij tot hen, wandelende op de zee, en wilde hen voorbijgaan.
 5. En zij, ziende Hem wandelen op de zee, meenden, dat het een spooksel was, en schreeuwden zeer;
 6. Want zij zagen Hem allen, en werden ontroerd; en terstond sprak Hij met hen, en zeide tot hen: Zijt welgemoed, Ik ben het; vreest niet.
 7. En Hij klom tot hen in het schip, en de wind stilde; en zij ontzetten zich bovenmate zeer in zichzelven, en waren verwonderd.
 8. Want zij hadden niet gelet op het wonder der broden; want hun hart was verhard.
 9. En als zij overgevaren waren, kwamen zij in het land Gennesareth, en havenden aldaar.

Collecten:

 1. Kerk
 2. Diaconie
 3. Extra collecte voor de kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.