Eredienst

Datum

Te lezen tekst

Genesis 15 : 1-6

Psalmbord

Ps 111 : 3 (voorzang)
Ps 25 : 2
Gebed des Heeren : 6
Ps 107 : 10, 22 R
Ps 27 : 7 R
Ps 103 : 3 R

Genesis 15

Belofte aan Abram

 1. Na deze dingen geschiedde het woord des Heeren tot Abram in een gezicht, zeggende: Vrees niet, Abram! Ik ben u een Schild, uw Loon zeer groot.
 2. Toen zeide Abram: Heere, Heere! wat zult Gij mij geven, daar ik zonder kinderen heenga en de bezorger van mijn huis is deze Damaskener Eliëzer?
 3. Voorts zeide Abram: Zie, mij hebt Gij geen zaad gegeven, en zie, de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn!
 4. En ziet, het woord des Heeren was tot hem, zeggende: Deze zal uw erfgenaam niet zijn; maar die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn.
 5. Toen leidde Hij hem uit naar buiten, en zeide: Zie nu op naar den hemel, en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt; en Hij zeide tot hem: Zo zal uw zaad zijn!
 6. En hij geloofde in den Heere; en Hij rekende het hem tot gerechtigheid.

Thema voor de preek:

'Gods belofte aan Abram uitgebreid'

 1. het verlangen om te geloven
 2. de grond om te geloven
 3. de vrucht van da geloven

Vragen bij de preek:                                                                            

 1. Voor wie is de belofte? Hoe weet u / jij dat zeker?
 2. Iets wat beloofd wordt heb je nog niet daadwerkelijk. In welke weg krijgt u/krijg je de inhoud van
  de belofte?
 3. Wat doet u/doe jij als je wel zou willen geloven maar je kunt het niet?
  Wat betekent het als u/jij daar nooit last van hebt?

Collecten:

 1. Kerk
 2. Emeritikas
 3. Extra collecte voor de kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.