Sponsordiner voor Oekraïne

Ook dit jaar gaat er weer een groep bouwvakkers, de “Handen Wapperaars“ van de Stichting Oekroe naar Oekraïne om een oud gebouwtje te renoveren. Dit maal gaat het om het realiseren van een kinderopvang in een klein stadje waar door armoede weinig goede voorzieningen zijn. Zie ook de website www.oekroe.nl 

Om dit project financieel mogelijk te maken worden er allerlei activiteiten georganiseerd waaronder Het Sponsordiner.

Door deel te nemen aan deze culinaire avond helpt u ons !
Wij nodigen u daarom hartelijk uit.

Wanneer? Vrijdag 29 maart om 19 uur
Waar? De Voorhof, Vliet NZ te Rijnsburg.
Reserveren? Door een berichtje naar ouwehandteun@hotmail.com
Kosten? €50,- p/p te storten op NL09RABO 0122274601 tnv Stichting Oekroe Rijnsburg ivm Sponsordiner 2019.

( niet mogelijk om te komen? Dan kunt u ons natuurlijk ook steunen door een gift over te maken naar bovenstaand banknummer)