Rouw in de gemeente

Here, Gij doorgrondt en kent mij;
Gij kent mijn zitten en mijn opstaan,
Gij verstaat van verre mijn gedachten;  
Psalm 139: 1 en 2 

Op 8 maart is overleden onze broeder
 

Willem Zandbergen

 

in de leeftijd van 87 jaar
 

Er is gelegenheid tot condoleren D.V. donderdag 14 maart van 19.30  tot 20.30 uur in de Christelijke Gereformeerde kerk “Eben-Haëzer”,  Oegstgeesterweg 71 te Rijnsburg. 
 
Wij nodigen u uit voor de dienst van Woord en Gebed, waarin wij afscheid nemen van mijn man, onze vader en opa, die gehouden zal worden  D.V. vrijdag 15 maart om 13.30 uur in voornoemde kerk.  Aansluitend zal omstreeks 15.00 uur de begrafenis plaatsvinden op  de Algemene Begraafplaats, Kamerlingh Onnesstraat 62 te Rijnsburg.  
 
Na de begrafenis is er ook nog gelegenheid tot condoleren in de kerk “Eben-Haëzer”.