Uitnodiging kerstmiddag

Wij nodigen u van harte uit tot bijwonen van onze Kerstmiddag DV woensdag 11 december om 15.00uur.
Wij mogen dan weer luisteren naar een mooi Kerst declamatorium en zingen over het wonder dat God de wereld alzo lief heeft gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon, de Heere Jezus Christus heeft gegeven tot het behoud van zondaren.
Ook het Koor zal weer deze middag aanwezig zijn en mooie liederen voor ons zingen.

Na afloop hiervan staat er een broodmaaltijd voor u klaar, die om ongeveer 18.30 uur zal worden afgesloten. Wij hopen op een goede en gezegende middag.

Binnenkort zal er telefonisch contact met u worden opgenomen of u deze middag kunt of wilt bijwonen.

Allen een hartelijke groet, in het bijzonder aan hen die aan huis gebonden zijn.