Alvast voor uw agenda

Van de Diaconale Commissie,
Wij nodigen u van harte uit tot het bijwonen van de Paasmiddag die wij DV woensdagmiddag 1 april(het is echt geen grap) hopen te houden.
Wij hopen dan weer een fijne middag met elkaar te beleven, door het luisteren naar het evangelie van het lijden en het sterven en de opstanding van Jezus Christus. Tevens hopen wij ook dat het koor weer in ons midden zal zijn, om ook  mooie liederen voor en met ons samen te zingen.

Zet de datum alvast in uw agenda, zodat wij u allen weer mogen ontmoeten deze middag.

Hartelijke groeten van de DC, in het bijzonder aan allen die aan huis gebonden zijn.