Moment van Woord en gebed

In deze onzekere en zorgvolle periode waarin we niet kunnen samenkomen als gemeente, zal onze dominee
op werkdagen om 18.30 uur een 'Moment van Woord en gebed' houden. U kunt dit meeluisteren via de website.
Klik hier en luister mee!

Het is ook mogelijk om het 'Moment van Woord en gebed' te beluisteren via kerkomroep en kerkradio Rijnsburg.