Telefoongebruik tijdens de kerkdiensten

Degene dien zijn/haar telefoon wenst mee te nemen naar de kerk, draagt er zorg voor dat deze bij het betreden van de kerkzaal in de vliegtuigstand is gezet.  Het maken van foto’s en of filmpjes tijdens welke dienst dan ook is niet toegestaan. De kerkenraad heeft dit standpunt in moeten nemen omdat is gebleken dat oneigenlijk gebruik van smartphones redelijk vaak voorkomt tijdens de erediensten. Als kerkenraad zijn we er mede verantwoordelijk voor dat de orde in de dienst wordt bewaakt. Maar bovenal dat ons hart op de Heere is gericht en dat we het werk van de Heilige Geest niet in de weg (gaan) staan. Heel de week worden we in beslag genomen door dit apparaat met al die aandacht afleidende apps. Is het geen zegen dat we zondags 2x anderhalf uur zonder afleiding naar die zaligmakende boodschap van Jezus Christus mogen luisteren? Als we met lege handen en een hart dat op Hem is gericht in de kerk zitten, zal de Geest Zijn werk doen en mogen we ook met verwachting naar de kerk komen. Daar bidt u toch ook voor de dienst om?