Coronabeleid vanaf zondag 5 december

Afgelopen week is er meer duidelijkheid gekomen over wat de aangescherpte maatregelen in de vorm van een ‘avondlockdown’, zoals bekend gemaakt op 26 november, voor kerken betekenen. De kerkenraad heeft op basis hiervan de volgende besluiten genomen:

 • Komende zondag 5 december zullen er drie diensten worden gehouden om 8.30 uur, 10.30 uur en om 15.30 uur. In deze diensten zal het Heilig Avondmaal worden gevierd. De dienst van 15.30 uur is ook de nabetrachting. Vanwege het opdelen in drie diensten is het niet nodig om de zaal te gebruiken. We vragen u om goed op de groepsindeling te letten.
 • Zondag 12 december vangen de diensten aan om 9.30 uur en om 15.30 uur.
 • Catechisatie en het kerkelijk jeugdwerk(kinder- en jeugdclub en JV) kan op de gebruikelijke tijden plaatsvinden. De adviezen geven ruimte om met het oog op het welzijn van jongeren en in het kader van onderwijs een uitzondering te maken van de avondlockdown. Wel wijzen we ouders, leiding en jongeren met nadruk op het goed naleven van de basismaatregelen, zodat dit ook veilig kan.
 • De kerkelijke activiteiten voor de overige groepen en verenigingen na 17.00 uur kunnen komende weken helaas niet fysiek doorgaan. De maatregelen gelden tot zondag 19 december.
 • Op 14 december wordt duidelijk hoe het vervolg van de maatregelen eruitziet en bekijken we hoe we vanaf 19 december ons coronabeleid vormgeven.
 • We bekijken of het mogelijk is om de geplande kerstvieringen zoals van de vrouwenvereniging (16 dec) en van de JV (19 dec) op een verantwoorde wijze vorm te geven.

Tenslotte benadrukken we de basisregels:

 • Bij klachten zoals verkoudheid, griepverschijnselen of reuk/smaakverlies blijft u thuis.
 • Volg de aanwijzingen op ten aanzien van quarantaine en isolatie in geval van een coronabesmetting bij uzelf of in uw nabijheid.
 • We houden ons aan de anderhalve meter afstand:
  • Volg de aanwijzingen van de koster en ambtsdragers bij het plaats wijzen op. Gezinseenheden van vier personen nemen plaats in een korte bank, gezinseenheden vanaf vier personen in een lange bank. Kerkgangers die alleen, samen of met z’n drieën komen nemen óf plaats in een korte bank óf in een lange bank, waar dit op anderhalve meter kan van de gezinseenheid die daar al zit.
  • Een klein deel van de gemeente zal de dienst op het scherm volgen in de grote zaal, als uitbreiding van de kerkzaal. De groepsindeling wordt zo vormgegeven dat u/jij af en toe aan de beurt bent om de dienst in de zaal te volgen. Kijk goed op het rooster wanneer u/jij aan de beurt bent om naar de kerk te gaan en of u/jij in de kerkzaal of de grote zaal verwacht wordt.
 • Houd u aan de algemene hygiënemaatregelen en blijf uw handen desinfecteren bij binnenkomst.
 • Bij het naar binnen lopen en naar buiten gaan dragen we een mondkapje.