Collecteren

De diaconie deelt mee dat het fysieke collecteren per 15 mei weer een plaats krijgt in de erediensten. De collecten zullen, zoals vanouds, tijdens het naspel van de psalm na de preek gehouden worden.