Door de Geest wandelen

 “Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen.”
Galaten 5:16

Paulus zegt ons hier dat wij moeten wandelen door de Geest. Als wij dit doen, zullen wij “de begeerte van het vlees niet volbrengen”. Hierdoor geeft hij een waarschuwing aan allen die zich vermaken in hun zonden en zich de vrijheid veroorloven om kwaad te doen onder het voorwendsel dat ze het niet kunnen laten. Hij wekt hen hier op en toont hun dat zij geen verontschuldiging voor de zonde hebben. En hoewel zij volkomen tot het kwaad genegen zijn, behoren zij niettemin te zoeken naar de genezing.

Wat is de genezing? Het is waar dat wij het antwoord niet in onszelf zullen vinden, maar God is hier genoegzaam voor. Hij zal ons genade geven om te strijden tegen onze vleselijke begeerten en boze verlangens. Hij zal Zijn Heilige Geest in ons doen regeren en de overwinning doen hebben. God heeft niet de bedoeling ons teleur te stellen wanneer Hij zo’n belofte doet. Vlucht daarom tot Hem, evenals een ziek iemand naar een dokter loopt.

Paulus loopt vooruit op de verontschuldigingen die nog gemaakt moeten worden, zowel als die waaraan mensen reeds gewend zijn. Ze zeggen: 'Kijk toch eens naar ons - wij zijn vleselijk. Liefde is een engeleneigenschap; hoe kan er dan van ons verwacht worden dat we hiervan blijk geven als wij geheel tot het kwaad genegen en door de zonde overmand zijn? Als wij niet onder de heerschappij van de zonde waren, kon er van ons verwacht worden dat wij eendrachtig aan God verbonden zouden zijn, maar wij zijn daar te zwak voor!'

Dit is wat veel mensen zeggen, en ze verwachten er dientengevolge van ontslagen te worden. Maar Paulus zegt als het ware: “Het is waar dat wij vol kwaad zijn, en toch kiezen mensen ervoor zo te blijven; zij dienen de duivel en hun verstand wordt in toenemende mate verduisterd. Niettemin moeten wij een geneesmiddel zoeken. God roept ons door het Evangelie tot Zich en biedt ons Zijn Heilige Geest aan. Daarom moeten wij het kwaad veroordelen en het haten. Dan zal God in ons werken en al onze vleselijke verlangens overwinnen.”

Zonder de kracht van de Heilige Geest zijn wij niet in staat om onze natuurlijke, zondige neigingen te overwinnen. Maar gelovigen hebben de Heilige Geest en zijn dus zonder verontschuldiging als zij niet door die Geest wandelen, en weigeren om de begeerlijkheden van het vlees te volbrengen. Wij zijn niet langer slaven van de zonde! Verblijdt u en wees bemoedigd om te vorderen in uw dagelijkse strijd tegen de zonde.

J. Calvijn