Belijdenisdienst

De kerkenraad heeft gesprekken gevoerd met de belijdeniscatechisanten. Na gehouden onderzoek heeft de kerkenraad 10 jongeren toegelaten tot het afleggen van openbare geloofsbelijdenis.

Locatie en tijd
De dienst waarin de jongeren hun geloof zullen belijden wordt gehouden op DV maandag 29 mei, 2e Pinksterdag, in de Grote- of Laurentiuskerk, Kerkstraat 32 in Rijnsburg.
De dienst begint om 9.30 uur.

Uitzending
Omdat de dienst op een andere locatie wordt gehouden zal de dienst niet via onze eigen website te bekijken/beluisteren zijn. U kunt de dienst meebeleven via kerkdienstgemist.nl. Klik hier om de dienst te bekijken/beluisteren.

Collecte
Tijdens de dienst zal er 1 collecte worden gehouden. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor de kerk.

Oppas
Tijdens de dienst is er oppas voor de allerjongsten in ons eigen kerkgebouw.

Felicitaties en koffie
Aansluitend aan de belijdenisdienst, is er gelegenheid om in ons eigen kerkgebouw de belijdeniscatechisanten te feliciteren en Gods zegen toe te wensen. Tevens is er dan gelegenheid om met elkaar een kopje koffie/thee te drinken.