Adreswijziging

Van elke adreswijziging van de leden, dienen zowel de voorzitter als de scriba schriftelijk op de hoogte te worden gesteld. Ook wordt het op prijs gesteld wanneer de wijkouderling hierover wordt geïnformeerd.