Jeugdraad

Als gemeente mogen we blij zijn met een forse groep (jonge) kinderen en jeugd. Om deze groep actief en betrokken te houden binnen onze gemeente zijn er verschillende clubs en verenigingen, van kinderoppas tot jeugdvereniging/catechisatie.

In de jeugdraad is van elke club en vereniging iemand vertegenwoordigd en wordt er met elkaar gesproken over:

  • de samenstelling van/opkomst bij de clubs en verenigingen
  • de doorstroming tussen de clubs en verenigingen
  • afstemmen van de onderwerpen, thema’s en activiteiten van de verschillende clubs
  • hoe houden we contact met de jeugd (en de jeugd met ons)
  • het opmerken en mogelijk oplossen van ongewenste situaties

De werkgroep veilig jeugdwerk heeft richtlijnen en een gedragscode opgesteld.

Wilt u in contact komen met de jeugdraad stuur dan een email naar [email protected]
Wilt u/jij contact met de jeugdouderling stuur dan een email naar [email protected] 

Het belangrijkste is dat de jeugd onze Zaligmaker vroeg mag leren kennen.
Wilt u daarom de jeugd en het jeugdwerk in uw gebed gedenken?