Jeugdvereniging 'Ora et Labora'

Ora et Labora staat voor 'Bid en werk'

Jeugdvereniging Ora Et Labora is de vereniging van onze kerk, voor de jeugd en jong volwassenen vanaf 16 jaar. Een maal per twee weken komen wij samen. Dit doen we op zondag na de middagdienst. We verzamelen dan in de hal van de kerk, om vervolgens in de grote zaal samen te eten. Voor soep en broodjes wordt gezorgd. Je hoeft dus zelf niets mee te nemen dan alleen je bijbel en een goed humeur. Na de maaltijd, die in een gezellige en ontspannen sfeer plaatsvind, gaat de bijbel open. Naar aanleiding van een schets, een preek, of een door de leden zelf gekozen onderwerp gaan we, onder de leiding van De Heilige Geest, samen met elkaar in gesprek. Dit doen we in kleine groepjes, of in een grote groep. De opkomst varieert tussen de 15- en 25 jongeren per avond. Het is fijn om als jeugd van de kerk met de dingen van Gods Woord en Zijn koninkrijk bezig te zijn. Er kunnen zo op jonge leeftijd vriendschappen ontstaan waarvan de basis 'het leven met De Heere' is.Rond de klok van half negen sluiten we de avond af, met het zingen van een paar psalmen of  liederen. Ben je nog nooit geweest? We hopen dat we je nieuwsgierig hebben kunnen maken. Kom gerust eens langs en luister, denk en praat met ons mee.

Ook kun je een email sturen naar jv@cgkrijnsburg.nl

Groetjes,Jeugdvereniging "ORA ET LABORA "