Commissie van Beheer

De Commissie van Beheer is door de kerkenraad ingesteld.
Zij heeft als taak om het toezicht te houden op en het beheer uit te oefenen over de kerkelijke goederen.
Deze goederen zijn:

  • de kerk;
  • de zalen;
  • de pastorie;
  • en de ruimte daar omheen.

De commissie zorgt voor het onderhoud en zo nodig het verbeteren van deze gebouwen. Naast deze onroerende zaken is de penningmeester verantwoordelijk voor de administratie van inkomsten (collecten etc.) en uitgaven. Per kwartaal doet hij verslag van de begrote en werkelijke stand van zaken.

Wilt u in contact komen met de commissie van beheer stuurt u dan een e-mail naar [email protected]