Uitzending

Luister iedere zondag rechtstreeks naar onze kerkdiensten.

Wij wensen u en jou een gezegende dienst toe!

Wanneer u problemen heeft met het beluisteren van onze kerkdiensten, laat het ons dan snel weten. U kunt contact opnemen via het Contact Formulier.

Let op! Kunt u niet meeluisteren én maakt u gebruik van Google Chrome? Probeer dan eens een andere internet browser zoals: Microsoft Edge of Firefox.

Eredienst

Datum

Te lezen tekst

Openbaring 22 : 1-5
Zacharia 13 : 1

Psalmbord

Ps 146 : 3 (voorzang)
Ps 139 : 1
Ps 51 : 1
Ps 84 : 1 R
Ps 43 : 1 R
Ps 87: aan de Tafel
Ps 21 : 3 R

Openbaring 22

De stroom van levend water

  1. En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit den troon Gods, en des Lams.
  2. In het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde der rivier was de boom des levens, voortbrengende twaalf vruchten, van maand tot maand gevende zijne vrucht; en de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen.
  3. En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn; en de troon Gods en des Lams zal daarin zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen;
  4. En zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofden zijn.
  5. En aldaar zal geen nacht zijn, en zij zullen geen kaars noch licht der zon van node hebben; want de Heere God verlicht hen; en zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid.

Zacharia 13

De heerlijkheid van het nieuwe verbond

  1. Te dien dage zal er een Fontein geopend zijn voor het huis Davids, en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinigheid.

Thema voor de preek:
'Gods Fontein tegen de zonde'

  1. Geopend

Collecten:

  1. Kerk
  2. Pastoraat Varenden / gezondheidszorg
  3. Extra collecte voor de kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?!

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.