Uitzending

Luister iedere zondag rechtstreeks naar onze kerkdiensten.

Wij wensen u en jou een gezegende dienst toe!

Wanneer u problemen heeft met het beluisteren van onze kerkdiensten, laat het ons dan snel weten. U kunt contact opnemen via het Contact Formulier.

Let op! Kunt u niet meeluisteren én maakt u gebruik van Google Chrome? Probeer dan eens een andere internet browser zoals: Microsoft Egde of Firefox.

Moment van Woord en gebed

Datum

Te lezen tekst

Johannes 17 : 12-17

Johannes 17

  1. Toen Ik met hen in de wereld was, bewaarde Ik ze in Uw Naam. Die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik bewaard, en niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon der verderfenis, opdat de Schrift vervuld worde.
  2. Maar nu kom Ik tot U, en spreek dit in de wereld, opdat zij Mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelven.
  3. Ik heb hun Uw woord gegeven; en de wereld heeft ze gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als Ik van de wereld niet ben.
  4. Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart van den boze.
  5. Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs Ik van de wereld niet ben.
  6. Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.

Zingen: Psalm 117

Loof, loof den HEER, gij heidendom;
Gij volken, prijst Zijn naam alom.
Zijn goedheid is, in nood en dood,
Voor ons, Zijn volk, oneindig groot;
Zijn waarheid wankelt nimmermeer.
Zingt, Hallelujah, zingt Zijn eer!