Mannenvereniging 'Johannes'

Wij vergaderen elke 14 dagen op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur.
Wij behandelen uitsluitend Bijbelse onderwerpen, de catechismus, de geloofsbelijdenis
of de Dordtse leerregels. Wij beginnen met het zingen van één of twee psalmen daarna
gebed en schriftlezing. Hierna volgt het lezen van het onderwerp, waarop altijd een
leerzame bespreking volgt.
Om 22.00 uur eindigen we met dankgebed en wordt de vergadering gesloten.

Wanneer u in contact wilt komen met onze vereniging stuur dan een email naar [email protected]