Coördinatiecommissie

De Coördinatiecommissie: waar is die nu voor? De coördinatiecommissie gaat over het rooster voor het kerkelijk seizoen. Wie een blik werpt op het activiteitenrooster ziet dat er bijna iedere dag/avond wel een activiteit in ons kerkgebouw is. En om te zorgen dat dat allemaal naast elkaar kan bestaan en elkaar niet in de weg zit maken we jaarlijks een rooster.

Daarnaast zijn er ook gemeente brede activiteiten. Voorbeelden daarvan zijn het startweekend, gemeenteavonden, de gezamenlijke afsluiting. Deze activiteiten worden door de coördinatiecommissie gepland en georganiseerd.

De coördinatiecommissie is samengesteld uit enkele kerkenraadsleden en gemeenteleden. Als u plannen heeft om activiteiten te organiseren die een belangrijke plaats in de gemeente innemen, wordt u vriendelijk verzocht dit bij één van de commissieleden te melden. Gezamenlijk kan dat gekeken worden naar de optimale invulling op het rooster van het seizoen en kunnen eventuele ervaringen worden uitgewisseld.

Wij houden ons aanbevolen voor suggesties en opmerkingen.

Wilt u in contact komen met de coördinatiecommissie dan kunt u een email sturen naar [email protected]