De kans van je leven!!

Ben jij 17 jaar of ouder? Dan daag ik jou uit !!
Doe in 2020 nou eens  iets heel anders ! Als je een beetje sportief bent, en doorzettingsvermogen hebt, is dit je kans, kennis te maken met een bijzonder land.  We gaan kansarme kinderen (van 7 tot 16 jaar) een heerlijke vakantie geven! De kans om dat samen met Oekraïense leeftijdgenoten te doen.  En…… zo kun je ook met je daden je geloof uitdragen, samen met jongeren en wat ouderen van verschillende kerkelijke achtergronden

Deze zal ons troosten

"En hij noemde zijn naam Noach, zeggende: Deze zal ons troosten over ons werk en over de smart onzer handen, vanwege het aardrijk, dat de Heere vervloekt heeft." (Genesis 5:29)

Zo rond de tijd waarin de Heere Jezus werd geboren leefde onder de volkeren een sterk adventsverlangen. Hunkerend werd uitgezien naar een machtige heerser, die vrede, welvaart, geluk zou brengen. Met de komst van keizer Augustus scheen dat verlangen in vervulling te gaan.
In menselijke verlossers is men toen en is men de eeuwen door teleurgesteld. En zo zal het blijven.