Uitnodiging Bijbelstudieavonden

“Jezus heeft niet echt een ‘voor-wat-hoort-wat’-mentaliteit.” Het is een opmerking van iemand die het verhaal van de 4 mannen die hun vriend via een gat in het dak bij Jezus brengen (Marcus 2:1-13) net voor de eerste keer van haar leven gelezen heeft. Het valt haar op dat Jezus de zonden van de verlamde man vergeeft, voordat Hij heeft gevraagd of deze man eigenlijk wel in Hem gelooft. En nee, ze noemt dit geen ‘genade’ want dat woord komt niet voor in haar dagelijkse taalgebruik, maar haar opmerking werpt wel licht op de betekenis van ‘genade’!

Ouderavond

Weten we als ouders welk boekje, welk onderwerp, welke stof er behandeld wordt op de catechisatie- en club/verenigingsavonden? Dinsdag 18 februari 2020 organiseren we een OUDERavond!
Zou u tijd in willen plannen in uw agenda? We hopen u te ontmoeten!

Alle catechisanten opgelet

Op dinsdag 28 januari houden we een catechisatieavond over de diaconie in plaats van de gebruikelijke catechisatielessen op maandag 27 januari.
Voor de jongste twee groepen van 19.00 - 20.15 uur
Voor de oudste twee groepen van 20.00 - 21.15 uur
Samen met alle groepen drinken we wat tussen 20.00 - 20.15 uur
We vragen jullie dit alvast in jullie agenda's te zetten.