Actie-avond 2020

Beste jongeren van de Kinderclub, Jeugdclub en Jeugdvereniging,

Vrijdagavond 24 januari is het zover! De ActieAvond van 2020! De jongeren van de Kinderclub en Jeugdclub hebben afgelopen week tijdens de clubavond een brief gekregen met het programma en alle verdere details. Er zijn twee programma’s, één voor de jeugd van 8 t/m 12 jaar (Kinderclubleeftijd) en één voor de jeugd van 12 t/m 15 jaar (Jeugdclubleeftijd).

Uitnodiging Bijbelstudieavonden

“Jezus heeft niet echt een ‘voor-wat-hoort-wat’-mentaliteit.” Het is een opmerking van iemand die het verhaal van de 4 mannen die hun vriend via een gat in het dak bij Jezus brengen (Marcus 2:1-13) net voor de eerste keer van haar leven gelezen heeft. Het valt haar op dat Jezus de zonden van de verlamde man vergeeft, voordat Hij heeft gevraagd of deze man eigenlijk wel in Hem gelooft. En nee, ze noemt dit geen ‘genade’ want dat woord komt niet voor in haar dagelijkse taalgebruik, maar haar opmerking werpt wel licht op de betekenis van ‘genade’!

Hulpverleningszondag

D.V. 26 januari 2020
U bent gewend dat de Hulpverleningszondag wordt gehouden op de eerste zondag van februari. We hebben in overleg met de dominee besloten de Hulpverleningszondag te houden op D.V. 26 januari omdat dan onze eigen predikant voor kan gaan en we samen met hem ook de preekbespreking na de dienst kunnen voorbereiden. U wilt daar vast graag bij zijn en we laten u daarom op tijd deze wijziging van de agenda weten.
De diaconie.  

Alle catechisanten opgelet

Op dinsdag 28 januari houden we een catechisatieavond over de diaconie in plaats van de gebruikelijke catechisatielessen op maandag 27 januari.
Voor de jongste twee groepen van 19.00 - 20.15 uur
Voor de oudste twee groepen van 20.00 - 21.15 uur
Samen met alle groepen drinken we wat tussen 20.00 - 20.15 uur
We vragen jullie dit alvast in jullie agenda's te zetten.