Welkom in de kerk!

De zondagse erediensten beginnen doorgaans om 9:30 uur en om 17:00 uur. In de diensten worden Psalmen gezongen die begeleidt worden door het orgel. Op kerkelijke feestdagen zijn er ook erediensten. Op de website staan de actuele kerktijden vermeld.

Inloopochtend

Vrijdag 28 februari 2020 van 10.00 – 11.30 uur is er weer inloopochtend voor jong en oud. De gemeenteleden die een bakkie komen doen worden van harte uitgenodigd om een niet-gemeentelid mee te nemen.
Iedereen van harte welkom!

Gemeenteavond

Vrijdagavond 6 maart zal er een gemeenteavond worden gehouden.
De avond begint om 19.45 uur.
Voor de pauze worden de financiën besproken en na de pauze gaat het deze avond over gevangenenzorg!

Gods gemeente zijn

1 Korinthe 12-13
Het is een wat lang Schriftgedeelte voor een meditatie, maar we willen uit deze twee hoofdstukken aandacht vragen voor een paar aspecten van het gemeente-zijn, kerk-zijn. Graag zouden we in deze meditatie de hoofdpunten uit deze twee hoofdstukken op een rij zetten.

Uitnodiging Bijbelstudieavonden

Het is mooi om Bijbelstudie te doen met een groep christenen en niet-christenen; door het verschil in achtergrond(kennis) kom je samen tot nieuwe inzichten. Als evangelisatiecommissie willen we u daarom van harte uitnodigen om deze Bijbelstudie avonden te bezoeken. Woensdag 19 februari staat de eerst volgende avond gepland!