Huwelijksconferentie Getrouw(d)

‘Het allermooiste geschenk wat je als ouders aan kinderen kunt geven, is een goed huwelijk!’
Het LCJ organiseert al een aan aantal jaar de Kruispuntconferentie Huwelijk voor stellen die trouwplannen hebben of net getrouwd zijn. Bezoekers van deze conferentie zijn erg enthousiast en vragen regelmatig naar een verdiepingsconferentie. Ook echtparen die al langere tijd getrouwd zijn, geven aan graag een dergelijke conferentie – die in hun tijd nog niet georganiseerd werd – te willen bezoeken

Inloopochtend

Vrijdag 25 oktober 2019 van 10.00 – 11.30 uur is er weer inloopochtend voor jong en oud. De gemeenteleden die een bakkie komen doen worden van harte uitgenodigd om een niet-gemeentelid mee te nemen.
Iedereen van harte welkom!

Concert

Christelijk Gemengd Koor “IMMANUEL” voert Oratorium “DE SCHEPPING” uit in de Oude Jeroenskerk te Noordwijk op DV zaterdag 9 november a.s.

“In het begin schiep God de hemel en de aarde.
De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water
En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht……..”

Zo begint het scheppingsverhaal in Genesis 1.