Welkom in de kerk!

De zondagse erediensten beginnen doorgaans om 9:30 uur en om 17:00 uur. In de diensten worden Psalmen gezongen die begeleidt worden door het orgel. Op kerkelijke feestdagen zijn er ook erediensten. Op de website staan de actuele kerktijden vermeld.

Bericht van familie den Butter

Geliefde gemeente,

Graag willen we u op de hoogte brengen van de gebeurtenissen die de afgelopen dagen in de pastorie zijn gepasseerd. Momenteel ligt mijn man en onze vader nog in het Alrijne ziekenhuis in Leiderdorp. Maandagavond is hij naar de afdeling cardiologie gebracht omdat bloeduitslagen van die middag niet goed bleken te zijn.