Deze zal ons troosten

"En hij noemde zijn naam Noach, zeggende: Deze zal ons troosten over ons werk en over de smart onzer handen, vanwege het aardrijk, dat de Heere vervloekt heeft." (Genesis 5:29)

Zo rond de tijd waarin de Heere Jezus werd geboren leefde onder de volkeren een sterk adventsverlangen. Hunkerend werd uitgezien naar een machtige heerser, die vrede, welvaart, geluk zou brengen. Met de komst van keizer Augustus scheen dat verlangen in vervulling te gaan.
In menselijke verlossers is men toen en is men de eeuwen door teleurgesteld. En zo zal het blijven.

Adventzangavond

Volgende week zondag organiseert de jeugdvereniging de jaarlijkse Adventszangavond. Aanvangstijdstip van deze avond is 19.30 uur. In verband met deze avond begint de eredienst `s middags een half uur eerder, nl. om 16.30 uur.