Inloopochtend

De inloopochtend van vrijdag 25 januari 2019 gaat niet door!
De inloop is verplaatst naar vrijdag 1 februari van 10.00 – 11.30 uur.
De gemeenteleden die een bakkie komen doen worden van harte uitgenodigd om een niet-gemeentelid mee te nemen. Iedereen van harte welkom! 

Symposium van Geloof in het gezin

Ouders zijn in de geloofsontwikkeling van hun kind ontzettend belangrijk. Ze verdienen het daarom ook om alle mogelijke support vanuit de gemeente te ontvangen. Maar hoe doe je dat? Wie is ervoor verantwoordelijk? Welke rol hebben prediking en pastoraat hierin? Hoe kun je als ‘gewoon gemeentelid’ andere opvoeders helpen?

Bijbelcursus Ontmoetingen

In het voorjaar van 2019 worden weer vier bijbelcursusavonden georganiseerd door de evangelisatiecommissie op de woensdagavonden 23 januari, 20 februari, 20 maart en 24 april. Vanaf 19.00 uur is er inloop met een bakje koffie en wat lekkers. Van 19.30 uur tot ca 21.00 uur is het inhoudelijke deel. De avonden zullen gaan over ‘Jezus leeft’ en ‘De Heilige Geest’. Kent u mensen in uw omgeving die geïnteresseerd zijn in het christelijk geloof?