Over de situatie van onze predikant

(KR, Afgesloten 27 september 2023, 14.00 uur) Afgelopen maandagavond heeft de kerkenraad u tijdens de samenkomst van dank, lof en gebed, hierover namens het gezin mogen informeren. Op dit moment kunnen wij u, namens het gezin meedelen, dat in grote lijnen bij de predikant, liggend op de IC van het LUMC, deze wonderlijke, maar zorgelijke situatie nog steeds van toepassing is.

Noodhulp Pakistan

Diaconaat is een noodhulpactie begonnen voor de vervolgde christenen in Pakistan. Duizenden moslims hebben daar deze maand meer dan twintig kerken en honderden huizen vernield en in brand gestoken. Veel christenen zijn hun dierbaarste plekken, huis en kerk, kwijt. En met hun huizen zijn ook hun kleding en andere bezittingen verloren gegaan. De overheid heeft inmiddels ingegrepen, maar stelt geen hulp of tegemoetkoming in het vooruitzicht. Wij willen de slachtoffers helpen, helpt u mee?

Inloopochtend

Vrijdag 29 september van 10.00 – 11.30 uur is er weer inloopochtend voor jong en oud. De gemeenteleden die een bakkie komen doen worden van harte uitgenodigd om een niet-gemeentelid mee te nemen.
Iedereen van harte welkom!

Verkoop collectebonnen; een week eerder!

I.v.m. de verkoop van de collectebonnen verzoeken wij u de collectebonnen tijdig te bestellen.
Dit keer is dat een week eerder dan u gewend bent!

Dit doet u door uiterlijk vrijdag 29 september een bedrag over te maken naar de penningmeester van de kerk, bankrekeningnummer NL22RABO0356820173, onder vermelding van ‘aankoop collectebonnen’ met erbij de specificatie welke bonnen u wilt kopen.

Bestellingen die na de sluitingstermijn van vrijdag binnenkomen kunnen pas de volgende maand in behandeling worden genomen.

Welkom in de kerk!

De zondagse erediensten beginnen doorgaans om 9:30 uur en om 17:00 uur. In de diensten worden Psalmen gezongen die begeleid worden door het orgel. Op kerkelijke feestdagen zijn er ook erediensten. Op de website staan de actuele kerktijden vermeld.