Overlijdensbericht

Op maandag 22 juli 's morgens vroeg heeft de HEERE thuisgehaald onze zuster 

                                J. Zandbergen – Kuivenhoven

Condoleren is in ons kerkgebouw op D.V. donderdag 25 juli van 19.30 – 20.30 uur

Rouwdienst is D.V. vrijdag 26 juli om 13.30 uur in ons kerkgebouw waarna rond 15.15 uur de begrafenis is op begraafplaats aan de Kamerlingh Onnesstraat te Rijnsburg.

 

Zing mee!

Zing mee met het jubileumconcert en cd-opname van Ria van den Noort in de schitterende Sint-Joriskerk in Amersfoort

Zoek je een avond ontspanning en hou je van zingen? Meld je dan aan voor ons mooie project in het najaar!

Voorbeeldig

Onder kinderen en jongeren in de kerk leven veel vragen. Als leidinggevende, catecheet of (jeugd)ambtsdrager zoek je soms naar woorden bij het geven van een antwoord. Veel (vaak onuitgesproken) vragen zijn samen te vatten in de vraag ‘Hoe moet ik leven?’. Op die vraag zou elke leidinggevende moeten kunnen zeggen: ‘Ik zal het je voordoen.’

Door genade alleen

Er blijft dan een rust over voor het volk Gods. (Hebreeën 4:9)

We kennen uit de Tien Geboden de het voorschrift: ‘zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God, dan zult gij geen werk doen’. God heeft een dag gegeven om te rusten, de sabbat.
Nu zegt de schrijver van de Hebreeënbrief ‘er blijft dan een rust over voor het volk van God’, en dan gebruikt hij een woord dat in het Grieks eigenlijk niet bestaat: sabbatismos. Het is een vergrieksing van het Hebreeuwse woord sabbat

Startzaterdag

Het lijkt misschien nog wel wat vroeg, maar met de vakanties in aantocht is het zo weer september. En aangezien er in augustus waarschijnlijk veel mensen op vakantie zijn, nu alvast de aankondiging en de mogelijkheid om u op te geven voor de activiteiten op de startzaterdag DV 7 september. Er zijn 3 programma’s om uit te kiezen en afsluitend hopen we weer lekker te gaan barbecueën.