Levende Steen

Tot Welken komende, als tot een levenden Steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar; Zo wordt gij ook zelven, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus. (I Petrus 2:5)

Het Evangelie verkondigt ons Jezus Christus, de Zoon van God, als de Middelaar tussen God en mensen. In de bovenstaande tekst komt iets van de tweede ambt van Christus tot uitdrukking: het Hogepriesterschap van Christus. Christus Die wel door ons mensen is veracht en verworpen... Maar Die door God uitverkoren en dierbaar was tot dit ambt van Hogepriester.

ABC van het geloof

Bijbelse kernwoorden voor kinderen en jongeren uitgelegd

“Ik wil het graag met een puber van vijftien hebben over waar het nou echt om gaat in het christelijk geloof. Maar dat vind ik nog niet makkelijk. Hij zit er niet altijd op te wachten en als zich een gelegenheid aandient denk ik, hoe pak ik het aan?” Misschien herkent u dit. Als ouder, als leidinggevende, als ambtsdrager.