Welkom in de kerk!

De zondagse erediensten beginnen doorgaans om 9:30 uur en om 17:00 uur. In de diensten worden Psalmen gezongen die begeleidt worden door het orgel. Op kerkelijke feestdagen zijn er ook erediensten. Op de website staan de actuele kerktijden vermeld.

Zomerzangavond

D.V. zondag 3 juli hoopt de jeugdvereniging samen met de gemeente het kerkelijk seizoen afsluiten door een zomerzangavond in de kerk te organiseren.
We hopen wat mooie psalmen, gezangen en liederen te gaan zingen! Het belooft een mooie avond te worden!
De gehele gemeente en gasten: van harte welkom!

Aanvang 19.30 uur.

Na de middagdienst is alle jeugd, en allen die van ver moeten komen welkom om een broodje te nuttigen!

De middagdienst zal deze zondag om 16.30 uur beginnen.