Meditatie

Psalm 119 : 105
‘Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad.’

Een heel bekende tekst is het uitgangspunt voor deze meditatie. En niet voor niets is het zo’n bekende tekst: er zit zo bijzonder veel in. Met een paar woorden geeft de Heilige Geest de Psalmdichter zijn leven, zijn situatie, zijn nood en zijn vreugde samen te vatten!

Telefoongebruik tijdens de kerkdiensten

Degene dien zijn/haar telefoon wenst mee te nemen naar de kerk, draagt er zorg voor dat deze bij het betreden van de kerkzaal in de vliegtuigstand is gezet.  Het maken van foto’s en of filmpjes tijdens welke dienst dan ook is niet toegestaan. De kerkenraad heeft dit standpunt in moeten nemen omdat is gebleken dat oneigenlijk gebruik van smartphones redelijk vaak voorkomt tijdens de erediensten. Als kerkenraad zijn we er mede verantwoordelijk voor dat de orde in de dienst wordt bewaakt.