WarmeWinterMarkt

Op 23 november gebeurt er iets unieks: de WarmeWinterMarkt ©. Een geheel nieuw concept waarbij het gaat om geven. Geven voor en om elkaar maar ook omzien naar elkaar.
U heeft vast wel iemand in uw kennissen- of familiekring, buurt of club waarvan u denkt ‘die kan wel iets leuks gebruiken’. Daar is deze markt nou precies voor.
Het is de bedoeling dat u de dingen die u koopt niet voor uzelf houdt, maar (anoniem) aan een ander geeft. Weet u echt niemand? Er staan dozen voor Oekroe, Goed voor Nood en het Leger des Heils, waar de gekochte sjaals in gelegd kunnen worden. Iets leuks kopen voor een familielid of uzelf kan natuurlijk ook.

Actie avond

Beste jongeren,
Vrijdagavond 24 januari 2020, staat deze agenda al geblokt in je agenda? Dit is namelijk de avond waarin we voor jullie een leuk en verassend programma hebben opgesteld! Wat dit is, houden we alleen nog geheim. Maaaarrrrrr, blok dus wel alvast vrijdagavond 24 januari in je agenda. De avond begint rond half 6 in de kerk en eindigt rond 12 uur ’s avonds wederom in de kerk.

Deze zal ons troosten

"En hij noemde zijn naam Noach, zeggende: Deze zal ons troosten over ons werk en over de smart onzer handen, vanwege het aardrijk, dat de Heere vervloekt heeft." (Genesis 5:29)

Zo rond de tijd waarin de Heere Jezus werd geboren leefde onder de volkeren een sterk adventsverlangen. Hunkerend werd uitgezien naar een machtige heerser, die vrede, welvaart, geluk zou brengen. Met de komst van keizer Augustus scheen dat verlangen in vervulling te gaan.
In menselijke verlossers is men toen en is men de eeuwen door teleurgesteld. En zo zal het blijven.

Deurcollecte Noodhulp Zuid-Soedan

Op zondag 24 november 2019 zal er een deurcollecte worden gehouden voor Noodhulp aan Zuid-Soedan.
Een groot deel van Zuid-Soedan staat onder water. Ruim een miljoen mensen in het straatarme land zijn getroffen. Er zijn geen onderkomens, er is geen eten en mensen kunnen nergens heen omdat er geen wegen zijn. De uitbraak van ziektes ligt op de loer. Er is heel dringend veel hulp nodig.