De slaande hand van God tot zegen

Amos 9:11

Aan het eind van het boek Amos klinkt de héle boodschap van God nog één keer tot het volk. God is een God van recht; Die recht doen zal en Zijn recht zal laten gelden. God is ook een God van genade voor een zondaar die leert buigen voor Gods recht! Midden in de duisternis maakt God Zelf een nieuw begin! God wacht niet totdat dat volk nu eens wat béter zou worden... Dan zou het er nooit van komen. Nee, God Zélf zorgt er voor dat een rest behouden wordt!