Welkom in de kerk!

De zondagse erediensten beginnen doorgaans om 9:30 uur en om 17:00 uur. In de diensten worden Psalmen gezongen die begeleid worden door het orgel. Op kerkelijke feestdagen zijn er ook erediensten. Op de website staan de actuele kerktijden vermeld.

Actie van de vrouwenvereniging

Zoals u allemaal wel zult weten, is het voor steeds meer mensen in onze omgeving moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. De energierekeningen, de prijzen voor de boodschappen en nu binnenkort ook de ziektekostenpremies, alle kosten stijgen enorm en zorgen ervoor dat mensen in grote problemen en schulden komen. Velen kunnen de boodschappen niet meer betalen en zijn aangewezen op de voedselbank. Niet alleen de minima zijn aangewezen op de voedselbank, ook de lage middeninkomens redden het vaak niet meer.