Verbond

Genesis 9:16
Als deze boog in de wolken is, zal Ik hem zien, en denken aan het eeuwig verbond tussen God en alle levende wezens van alle vlees dat op de aarde is.

Nederland op slot – de kerk open

Sinds 15 december is Nederland in lockdown gegaan. Niet-essentiële winkels moeten sluiten en er zijn allerhande beperkingen en adviezen omtrent groepsgrootte en samenkomsten.
Ook kwam het advies om kerkdiensten nog alleen digitaal te houden met alleen het minimumaantal mensen dat nodig is om een kerkdienst vorm te kunnen geven. Daarbij wordt een sterk beroep gedaan op het "solidariteitsbeginsel". Dat is heel begrijpelijk want we maken als kerk deel uit van de maatschappij en hebben ook verantwoordelijkheid.