Welkom in de kerk!

3 mei 2024
De zondagse erediensten beginnen doorgaans om 9:30 uur en om 17:00 uur. In de diensten worden Psalmen gezongen die begeleid worden door het orgel. Op kerkelijke feestdagen zijn er ook erediensten. Op de website staan de actuele kerktijden vermeld. Lees meer

Opening Generale Synode in Rijnsburg

15 juni 2024

Even voor de agenda:

  • DV 20 juni, 19.30 uur Bidstond in de Grote of Laurentiuskerk te Rijnsburg
  • Opening van de synode en eerste vergaderdag: DV 21 juni, inloop vanaf 9.00 uur, aanvang 9.30 uur in onze kerk.

    Beide momenten zijn toegankelijk voor belangstellenden. Dus u en jij zijn van harte welkom

Lees meer