Jeugdbeleid

Jeugdbeleid Christelijke Gereformeerde Kerk Rijnsburg

Inleiding

De afgelopen periode heeft de Jeugdraad zich, met gebruikmaking van de handreiking van het LCJ, bezonnen op de missie, visie en strategie rondom jeugdbeleid. Gezamenlijk is, aan de hand van de verdiepingsvragen, nagedacht over wat ons doel is wat wij voor ogen hebben (waarom), wat we moeten doen om dat doel te bereiken (wat) en hoe we dat willen bereiken (hoe).

Hierbij is allereerst van belang dat jeugdwerk geen activiteit is en de gemeente geen onderneming, maar dat het allereerst en alleen Gods werk is en aan Zijn zegen alles gelegen is. Wat onze voornemens ook zijn, Zijn zegen is onontbeerlijk en voor alles geldt dat wij slechts ingeschakeld worden als Zijn instrumenten. Hoewel dat ons niet van onze verantwoordelijkheid ontslaat om ons maximaal in te spannen om onze kinderen en jeugd aan Zijn voeten proberen te brengen.

In onderstaand document willen wij kernachtig onder woorden brengen wat onze missie, visie en strategie is rondom het jeugdbeleid.