Attestatie

Vertrekkende leden dienen hun attestatie uiterlijk twee weken voor hun vertrek aan te vragen bij de scriba. Het afgeven van een attestatie wordt in het kerkblad "Toerusting" meegedeeld.