Catechisaties

De catechisaties worden op maandagavond gehouden. De tijden worden vooraf bekend gemaakt. Kinderen die twaalf zijn of in het lopende jaar twaalf jaar hopen te worden, worden op de catechisatie verwacht.
Indien nodig kan er op een ander tijdstip catechisatie worden gegeven aan de diegenen, die persé op de maandagavond niet kunnen.

Van de ouders wordt verwacht, dat zij bij verhindering dit tijdig melden.

Behalve de genoemde catechisaties wordt ook belijdeniscatechisatie gehouden.