Collecten

Tijdens de eredienst worden er drie collectes gehouden en wel gedurende het naspel van de psalm, gezongen na de preek. De doelen van de collectes worden vooraf bekend gemaakt. Bij de uitgang van de kerk treft u kastjes voor ons adoptiefonds.