Heilig avondmaal

Het Heilig Avondmaal wordt vier keer per jaar gehouden. Gasten die geen belijdend lid van de Christelijke Gereformeerde Kerk zijn en die met ons het Heilig Avondmaal willen vieren, dienen belijdend lid te zijn van eigen kerk en niet onder censuur te staan. Zij dienen de Gereformeerde belijdenis te onderschrijven en de persoonlijke verhouding tot de Heere te kennen. Het verzoek om het Heilig Avondmaal met ons te vieren dient vroegtijdig te worden aangevraagd, zodat een gesprek kan plaats vinden en de kerkenraad zijn goedkeuring daaraan kan geven. Verwacht wordt dat zij ook de dankzegging en nabetrachtingsdienst mee maken.