Kerkbode

De gemeente heeft een eigen kerkbode, die de naam "Toerusting" draagt en die maandelijks verschijnt, doorgaans na de tweede zondag van de maand. 
Kopij voor de Toerusting kan worden aangeleverd tot en met de eerste zondag van de maand. Stuur deze dan naar [email protected]