Kerkbode

De gemeente heeft een eigen kerkbode, die de naam "Toerusting" draagt en die maandelijks verschijnt, doorgaans na de tweede zondag van de maand.
Ter bestrijding van de onkosten wordt er een aantal collecten gehouden.