Nieuwsbrief

Elke zondag is er een nieuwsbrief beschikbaar. Deze is in de kerk te vinden maar ook op het afgeschermde deel van deze website. Wanneer er zorgen zijn of er juist dankbaarheid is vanwege een blijde gebeurtenis, meldt u dit dan aan de scriba voor vrijdagavond 18.00 uur. Dan kan het opgenomen worden in de nieuwsbrief.