Ouderenzorg

Voor allerlei noden en problemen kan men zich wenden tot een van de kerkenraadsleden.