Theologische Universiteit

Ten bate van de bibliotheek van de Theologische Universiteit wordt jaarlijks gecollecteerd