Ziekte

Bij ziekte, opname in of ontslag uit het ziekenhuis en dergelijke, graag hierover de voorzitter van de kerkenraad en/of de wijkouderling informeren.