Orgelcommissie

Het kerkorgel mag voor studie alleen bespeeld worden na toestemming van de orgelcommissie en onder verantwoording van één van de organisten.