Eredienst

Datum

Te lezen tekst

Exodus 25 : 16-22

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 126 : 3 (voorzang)
Ps 122 : 2
Ps 9 : 1, 4
Ps 132 : 5 R
Ps 20 : 5 R
Ps 116 aan de Tafel
Ps 103 : 6 R

Exodus 25

  1. Daarna zult gij in de ark leggen de getuigenis, die Ik u geven zal.
  2. Gij zult ook een verzoendeksel maken van louter goud; twee ellen en een halve zal deszelfs lengte zijn, en anderhalve el deszelfs breedte.
  3. Gij zult ook twee cherubim van goud maken; van dicht goud zult gij ze maken, uit de beide einden des verzoendeksels.
  4. En maak u een cherub uit het ene einde aan deze zijde, en den anderen cherub uit het andere einde aan gene zijde; uit het verzoendeksel zult gijlieden de cherubim maken, uit de beide einden van hetzelve.
  5. En de cherubim zullen hun beide vleugelen omhoog uitbreiden, bedekkende met hun vleugelen het verzoendeksel; en hun aangezichten zullen tegenover elkander zijn; de aangezichten der cherubim zullen naar het verzoendeksel zijn.
  6. En gij zult het verzoendeksel boven op de ark zetten, nadat gij in de ark de getuigenis, die Ik u geven zal, zult gelegd hebben.
  7. En aldaar zal Ik bij u komen, en Ik zal met u spreken van boven het verzoendeksel af, van tussen de twee cherubim, die op de ark der getuigenis zijn zullen, alles, wat Ik u gebieden zal aan de kinderen Israëls.

Thema voor de preek:

'Het verzoendeksel'

  1. Getuigt van Gods heiligheid
  2. Getuigt van Gods gerechtigheid
  3. Getuigt van Gods vergeving