Jong Belijdende Ledenkring

Wie en wat?

Kortere of langere tijd geleden heb je belijdenis van het geloof afgelegd of
je hebt de wens om dat dit jaar te gaan doen. Tijdens de catechisaties ben je actief bezig geweest om je te verdiepen in de geloofsleer waarop je van harte ‘ja’ hebt gezegd. In de zondagse erediensten, en vooral ook ’s middags in de leerdiensten, komen verschillende onderdelen daarvan weer terug. Naast de zondagse erediensten en persoonlijke stille tijd is het goed om met anderen uit de gemeente verder na te denken, van elkaar te leren en elkaar verder te helpen, zoals men dat in de eerste gemeente(n) ook deed. Met elkaar willen we dus spreken over de Bijbel, de belijdenisgeschriften, de sacramenten en de kerk.
Kortom: het leven met de Heere in de praktijk van elke dag.

Dit seizoen gebruiken we het boek ‘Aan Zijn voeten’, geschreven door dr. R. van Kooten.

Wanneer en waar?
Kijk voor datum en locatie op het rooster in de bijlage van deze pagina of in de agenda op de website.

Wilt u graag contact met onze gesprekskring stuur dan een email naar jblk@cgkrijnsburg.nl