Zondagsschool 'Andréas'

School op zondag? Waar is dat voor?
Het belangrijkste doel van de zondagsschool is om kinderen meer te leren over de Bijbel. Iedereen in de basisschoolleeftijd is van harte welkom op deze school! Jij of je ouders hoeven geen lid te zijn van de kerk om op de zondagsschool te komen.

Wanneer wordt het gehouden?
De zondagsschool wordt aansluitend aan de ochtenddienst tot 12.00 uur gehouden.
Bij aanvang krijgen de kinderen drinken en een koekje.
Als er koffie drinken is na de dienst zal de zondagsschool om ca 11.30 uur beginnen tot ca 12.00 uur.
Op zondagen dat het Heilig Avondmaal wordt gevierd, zal er geen zondagsschool zijn. U of jij vindt in de bijlage van deze pagina het rooster voor het hele jaar.

Wat doen we zoal op zondagsschool?
Bij aanvang krijgen de kinderen drinken en een koekje. Dan beginnen we met gebed. Daarna zingen we enkele verzen die we de afgelopen periode hebben moeten leren. Vervolgens wordt het verhaal uit de Bijbel verteld en de versjes worden overhoord. In de groep van de jongste kinderen maken we daarna een werkje wat bij het Bijbelverhaal past. De oudere groep gaat een puzzel, quiz of iets dergelijks doen.

veilig jeugdwerk
 Klik op de afbeelding voor meer info

Voor welke leeftijd is het bestemd?
Er zijn twee groepen. De eerste groep is voor kinderen uit groep 1 t/m 4.
En de tweede groep is voor kinderen uit groep 5 t/m 8.

Wilt u graag contact met de leiding van de zondagsschool stuur dan een email naar zondagsschool@cgkrijnsburg.nl 

Het zondagsschoolseizoen is weer gestart!
In de bijlage van deze pagina vind je het rooster voor het komende seizoen.

Zaterdag 25 december, 1e Kerstdag vieren we met de kinderen het kerstfeest. Het begint om 15.00 uur. 
Jammer genoeg kunnen alleen de ouders hierbij in de kerk aanwezig zijn, maar alle andere gemeenteleden en belangstellenden kunnen dit kerstfeest volgen via onze website.
 

Voor zondag 23 januari leren we de volgende Psalm en tekst:

De jongste groep leert:zondagsschoolboekje jongsten

Lofzang van Simeon: 1
Zo laat Gij, HEER, Uw knecht,
Naar 't woord, hem toegezegd,
Thans henengaan in vrede;
Nu hij Uw zaligheid,
Zo lang door hem verbeid,
Gezien heeft op zijn bede.

Klik hier voor de melodie

De te leren tekst voor deze zondag is:

Johannes 1 : 29m
Zie het Lam van God

De grote groep leert:zondagsschoolboekje oudsten

Psalm 84 : 6a
Want God, de HEER, zo goed, zo mild,
Is t' allen tijd een zon en schild;
Hij zal genaad' en ere geven;
Hij zal hun 't goede niet in nood

Onthouden, zelfs niet in de dood,
Die in oprechtheid voor Hem leven.
Welzalig, HEER, die op U bouwt,
En zich geheel aan U vertrouwt.

Klik hier voor de melodie

De te leren tekst voor deze zondag is:

Lukas 5 : 5c
..maar op Uw woord zal ik het net uitwerpen.