Eredienst

Datum

Te lezen tekst

Jesaja 44 : 1-8

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 133 : 3(voorzang)
Ps 87 : 4, 5
Ps 92 : 7, 8
Ps 84 : 3, 4 R
Ps 89 : 7, 8 R
Ps 96 : 4 R

Jesaja 44

Gods oppermacht en de ijdelheid der afgoden

 1. Maar hoor nu Mijn knecht Jakob, en Israel, dien Ik verkoren heb!
 2. Zo zegt de Heere, uw Maker, en uw Formeerder van den buik af, Die u helpt: Vrees niet, o Jakob, Mijn knecht, en gij, Jeschurun, dien Ik uitverkoren heb!
 3. Want Ik zal water gieten op de dorstigen, en stromen op het droge; Ik zal Mijn Geest op uw zaad gieten, en Mijn zegen op uw nakomelingen.
 4. En zij zullen uitspruiten tussen in het gras, als de wilgen aan de waterbeken.
 5. Deze zal zeggen: Ik ben des Heeren; en die zal zich noemen met den naam van Jakob; en gene zal met zijn hand schrijven: Ik ben des Heeren, en zich toenoemen met den naam van Israel.
 6. Zo zegt de Heere, de Koning van Israel, en zijn Verlosser, de Heere der heirscharen: Ik ben de Eerste, en Ik ben de Laatste, en behalve Mij is er geen God.
 7. En wie zal, gelijk als Ik, roepen en het verkondigen, en het ordentelijk voor Mij stellen, sedert dat Ik een eeuwig volk gesteld heb? en laat ze de toekomstige dingen, en die komen zullen, hun verkondigen.
 8. Verschrikt niet, en vreest niet; heb Ik het u van toen af niet doen horen en verkondigd? Want gijlieden zijt Mijn getuigen: is er ook een God behalve Mij? Immers, is er geen andere rotssteen: Ik ken er geen?

Thema voor de preek:

'Het gevolg van de komst van de Geest'

 1. Hij werkt het leven
 2. Hij werkt persoonlijk
 3. Hij werkt de belijdenis