eredienst

Datum

Voorganger

Te lezen tekst

Psalm 23

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 84 : 1 (voorzang)
Ps 95 : 1, 4
Ps 125 : 1
Ps 23 : 1, 2, 3 R
Ps 100 : 2, 4 R
Ps 79 : 7 R

Psalm 23

De HEERE is mijn Herder

 1. Een psalm van David. De Heere is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.
 2. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren.
 3. Hij verkwikt mijn ziel; Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, om Zijns Naams wil.
 4. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.
 5. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders; Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende.
 6. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens; en ik zal in het huis des Heeren blijven in lengte van dagen.

Thema voor de preek:

'De Heere is mijn Herder'

 1. Hij gaat voorop
 2. Hij geeft voedsel
 3. Hij verkwikt

Vragen om over na te denken of over door te spreken: 

 • Is de HEERE ook uw/jouw persoonlijke Herder? Hoe is Hij dat geworden?
 • De Herder zorgt voor Zijn schapen. Hoe geeft Hij voedsel en hoe verkwikt Hij?

Voor de kinderen: De Heere Jezus noemt Zichzelf ‘de goede Herder’.

 • Waarom is Hij de goede Herder?
 • Wie zijn Zijn schapen?