Eredienst

Datum

Bijzonderheid

Te lezen tekst

Psalm 130

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 114 : 1 (voorzang)
Ps 139 : 8
Ps 103 : 2
Ps 81 : 12 (dopeling binnengebracht)
Ps 105 : 5 (toezingen)
Ps 130 : 2 R
Ps 130 : 4 R
Ps 72 : 11 R

Psalm 130

Boetpsalm

 1. Een lied Hammaaloth. Uit de diepten roep ik tot U, o Heere!
 2. Heere! hoor naar mijn stem; laat Uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen.
 3. Zo Gij, Heere! de ongerechtigheden gadeslaat; Heere! wie zal bestaan?
 4. Maar bij U is vergeving, opdat Gij gevreesd wordt.
 5. Ik verwacht den Heere; mijn ziel verwacht, en ik hoop op Zijn Woord.
 6. Mijn ziel wacht op den Heere, meer dan de wachters op den morgen; de wachters op den morgen.
 7. Israel hope op den Heere; want bij den Heere is goedertierenheid, en bij Hem is veel verlossing.
 8. En Hij zal Israel verlossen van al zijn ongerechtigheden.

Thema van de preek:

'De belijdenis van zonde en genade'

 1. erkennen van schuld
 2. bidden om vergeving
 3. leven in dankbaarheid

Collecten:

 1. Kerk
 2. Zending
 3. Extra collecte voor de Kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?!

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.