Eredienst

Datum

Voorganger

Te lezen tekst

Genesis 5 : 21-24
Hebreeën 11 : 5, 6
Judas 1 : 14, 15

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 121 : 1 (voorzang)
Ps 89 : 7
Ps 86 : 6
Ps 1 : 1, 2, 4 R
Ps 73 : 12 R
Ps 68 : 2 R

Genesis 5

 1. En Henoch leefde vijf en zestig jaren, en hij gewon Methusalach.
 2. En Henoch wandelde met God, nadat hij Methusalach gewonnen had, driehonderd jaren; en hij gewon zonen en dochteren.
 3. Zo waren al de dagen van Henoch driehonderd vijf en zestig jaren.
 4. Henoch dan wandelde met God; en hij was niet meer; want God nam hem weg.

Hebreeën 11

 1. Door het geloof is Enoch weggenomen geweest, opdat hij den dood niet zou zien; en hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had; want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad, dat hij Gode behaagde.
 2. Maar zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. Want die tot God komt, moet geloven, dat Hij is, en een Beloner is dergenen, die Hem zoeken.

Judas 1

 1. En van dezen heeft ook Enoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, zeggende: Ziet, de Heere is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen;
 2. Om gericht te houden tegen allen, en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze werken, die zij goddelooslijk gedaan hebben, en vanwege al de harde woorden, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben.

Thema voor de preek:

'Henoch wandelde met God'

 1. Wanneer hij wandelde, want er staat dat hij wandelde nadat Methusalach geboren was.
 2. Hoe hij wandelde, want hij wandelde met God
 3. Waarheen hij wandelde, want er staat dat God hem wegnam en hij was niet meer.

Collecten:

 1. Kerk
 2. Emeritikas
 3. Extra collecte voor de kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.