Eredienst

Datum

Voorganger

Te lezen tekst

Psalm 123

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 125 : 1 (voorzang)
Ps 19 : 1
Ps 19 : 4
Ps 123 : 1, 2 R
Ps 103 : 6 R
Ps 31 : 16, 17 R

Psalm 123

  1. Een lied op Hammaaloth. Ik hef mijn ogen op tot U, Die in de hemelen zit.
  2. Zie, gelijk de ogen der knechten zijn op de hand hunner heren; gelijk de ogen der dienstmaagd zijn op de hand harer vrouw; alzo zijn onze ogen op den HEERE, onze God, totdat Hij ons genadig zij.
  3. Zijt ons genadig, o HEERE! zijt ons genadig, want wij zijn der verachting veel te zat.
  4. Onze ziel is veel te zat des spots der weelderigen, der verachting der hovaardigen.

Thema voor de preek:

'Het gebed van een pelgrim'

  1. Het enige juiste adres
  2. De enige juiste houding
  3. De enige veilige schuilplaats

Collecten:

  1. Kerk
  2. Zending
  3. Extra collecte voor de kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.