Eredienst

Datum

Te lezen tekst

Lukas 22 : 24-30

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 31 : 11 (voorzang)
Ps 116 : 7
Ps 6 : 2
Ps 84 : 2 R
Ps 36 : 2 R
Ps 113-117 aan de Tafel
Ps 118 : 14 R

Lukas 22

De ware eer

 1. En er werd ook twisting onder hen, wie van hen scheen de meeste te zijn.
 2. En Hij zeide tot hen: De koningen der volken heersen over hen; en die macht over hen hebben, worden weldadige heren genaamd.
 3. Doch gij niet alzo; maar de meeste onder u, die zij gelijk de minste, en die voorganger is, als een die dient.
 4. Want wie is meerder, die aanzit, of die dient? Is het niet die aanzit? Maar Ik ben in het midden van u, als een die dient.
 5. En gij zijt degenen, die met Mij steeds gebleven zijt in Mijn verzoekingen.
 6. En Ik verordineer u het Koninkrijk, gelijkerwijs Mijn Vader dat Mij verordineerd heeft;
 7. Opdat gij eet en drinkt aan Mijn tafel in Mijn Koninkrijk, en zit op tronen, oordelende de twaalf geslachten Israëls.

Thema voor de preek:

'Christus' Testament'

 1. daarin noemt Hij Zijn werk
 2. daarin schenkt Hij Zijn erfenis

Collecten:

 1. Kerk
 2. Evangelisatie
 3. Bijdrage energiekosten

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.